Директор

З 1 вересня 2006 року колектив навчального закладу очолює Тетяна Петрівна Поліщук – менеджер нової формації, педагог, вмілий організатор і керівник, небайдужа людина з перспективним баченням шляхів вирішення проблем.

Педагогічний колектив училища – це команда однодумців, які об’єднані спільною справою – виховання та професійна підготовка молоді, адже за робітничою професією – майбутнє.

Звіт директора

Профіль у Google Академія


Організаційна культура

Методичні рекомендації з розвитку організаційної культури – Тетяна Поліщук

Розвиток організаційної культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю

Проект “Розвиток організаційної культури професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю”

003

003

003

003

003

Публікації

Polishchuk, T. P. (2020). Empirical Study of Organizational Culture Development of the Pedagogical Staff of the Vocational Educational Institution. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, (11), 214-231. https://doi.org/10.31470/2415-3729-2020-11-214-231
Поліщук,Т.П.Методика дослідження проблеми розвитку організаційної культури педагогічного колективу закладу професійної освіти аграрного профілю / Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. -Київ, 2018. -Випуск 15.- с. 109-115
Поліщук,Т.П. Аналіз стану організаційної культури педагогічних колективів ПТНЗ аграрного профілю / Т.П.Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць. –Київ, 2016. – Випуск 54. – С. 149–157.
Управління розвитком професійно-технічної освіти в сучасних умовах: теорія і практика: монографія / Г. В. Єльникова [та ін.]; за ред. В. І. Свистун. – К.: “НВП Поліграфсервіс”, 2014. – 338 с. http://lib.iitta.gov.ua/8290/
Педагогічні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою: наук.-допоміж. бібліогр. покажчик / Упоряд. Капран С. Б. – К.: ІПТО НАПН України, 2012. – 56 с. http://lib.iitta.gov.ua/2215/
Взаємодія суб’єктів управління професійно-технічною освітою: теорія і практика: монографія / [В. І. Свистун [та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 461 с http://lib.iitta.gov.ua/3129/
Децентралізація управління професійно-технічною освітою: монографія / [В. І. Свистун [та ін.]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 356 с. http://lib.iitta.gov.ua/2084/
Поліщук Т. П. (2015) Функції організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю Професійна освіта: проблеми і перспективи, 8. стор. 78-83. http://lib.iitta.gov.ua/10379/
Свистун В. І., Поліщук Т. П. (2015) Організаційна культура педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу як педагогічна проблема Проблеми освіти (82).
С. 224-230. http://lib.iitta.gov.ua/8619/
Поліщук Т. П. (2015) Організаційна культура професійно-технічного навчального закладу: поняття, зміст, функції і особливості Edukacja –Technika – Informatyka: Kwartalnik naukowy, 2 (12). стор. 112-116. http://lib.iitta.gov.ua/10898/
Поліщук Т. П. (2015) Педагогічна культура викладача – невід’ємна складова розвитку організаційної культури педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти, 43 (47). стор. 55-62.  http://lib.iitta.gov.ua/10896/
Поліщук Т. П. (2015) Розвиток організаційної культури ПТНЗ – провідний чинник управлінської діяльності In: Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 травня 2015 р. Міленіум, м.Київ, Україна, стор. 170-172. http://lib.iitta.gov.ua/10492/
Свистун В. І., Поліщук Т. П. (2015) Особливості педагогічного колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю та їх вплив на його організаційну культуру : ІІ Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології. 28–30 травня 2015 року Кам’янець-Подільський нац. у-т імені Івана Огієнка, м.Київ, м.Кам’янець-Подільський, Україна, стор. 26-27.  http://lib.iitta.gov.ua/10523/
Поліщук Т. П. (2015) Організаційна культура педагогічного колективу як чинник розвитку ПТНЗ в умовах ринкової економіки : Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матер. Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 березня 2015 р.) Том ІІ ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, С. 42-44.  http://lib.iitta.gov.ua/10493/
Поліщук Т. П. (2013) Розвиток організаційної культури педагогічного колективу ПТНЗ аграрного профілю : Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези Всеукр. (звітної) наук.-практ. конф. (28 березня 2013 р.) Том І ІПТО НАПН України, м.Київ, Україна, С. 192-195. http://lib.iitta.gov.ua/10357/