ЦИФРОВА ЛАБОРАТОРІЯ

Цифрова лабораторія ДНЗ «Бердичівське ВПУ» ‒ це структурний підрозділ училища, створений з метою комплексного забезпечення системи управління освітнім процесом у дистанційному та змішаному форматах навчання (LMS), впровадження принципів державної політики розвитку цифрового суспільства, цифрової трансформації у сфері освіти і науки, доступності якісних освітніх послуг для громадян. 

Нормативно-правове забезпечення

Метою діяльності Лабораторії є:

 • комплексне забезпечення роботи системи управління освітнім процесом у дистанційному та змішаному форматах навчання (LMS);
 • забезпечення впровадження принципів державної політики розвитку цифрового суспільства, цифрової трансформації у сфері освіти і науки, доступності якісних освітніх послуг для громадян;
 • забезпечення інформаційної відкритості та прозорості діяльності ДНЗ «Бердичівське ВПУ»;
 • розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя.

Основні завдання Лабораторії:

 • проєктування, розроблення, впровадження навчального, методичного, наукового, організаційного, інформаційного, комунікативного забезпечення викладання навчальних предметів (навчальних модулів з професій) за допомогою використання технологій дистанційного навчання;
 • відбір, тестування та впровадження в освітній процес сучасного спеціалізованого програмного, технічного, апаратного забезпечення;
 • налагодження автоматизації освітніх процесів;
 • розробка, апробація та впровадження дистанційних курсів навчальних предметів (навчальних модулів з професій), виховних заходів, заснованих на сучасних технологіях дистанційного навчання, прогресивних формах організації освітнього процесу, інтерактивних методах навчання тощо;
 • навчання та надання консультативної допомоги з підвищення рівня підготовки педагогічних працівників щодо розроблення дистанційних курсів або окремих електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (навчальних модулів з професій); методики викладання дистанційних курсів; використання сучасних технічних засобів підтримки дистанційного навчання тощо;
 • залучення до роботи системи управління освітнім процесом у дистанційному та змішаному форматах навчання (LMS) усіх учасників освітнього процесу, представників інших закладів освіти, установ, державних та недержавних організацій, фахових асоціацій, підприємств, стейкхолдерів тощо;
 • проєктування, розроблення і розвиток цифрової інфраструктури освітнього та адміністративного процесів ДНЗ «Бердичівське ВПУ»;
 • дослідження, апробація, розроблення та впровадження цифрових сучасних технологій в процес реалізації освітньої та адміністративної діяльності ДНЗ «Бердичівське ВПУ»;
 • створення цифрового навчального контенту для всіх учасників освітнього процесу (у тому числі з підвищення рівня цифрової компетентності, культури особистої безпеки в інтернеті), лендінгу з цифрової освіти, smart-бібліотек;
 • здійснення навчання з підвищення цифрової компетентності всіх учасників освітнього процесу;
 • моніторинг стану цифровізації закладу освіти (SELFIE);
 • систематизація, аналіз та розповсюдження результатів діяльності Лабораторії;
 • забезпечення дотримання академічної доброчесності всіх учасників освітнього процесу;
 • підготовка цифрових менторів.

Структура системи цифрової лабораторії

Витяг з протоколу педагогічної ради № 2

Витяг з протоколу педагогічної ради № 1

ДЕПОЗИТАРІЙ ДНЗ “БЕРДИЧІВСЬКЕ ВПУ”

Дистанційні курси з підвищення рівня цифрових компетентностей

Матеріально-технічне забезпечення